ZF0017 MEGA POWER BOX PART III

udostępnij

ZF0017 MEGA POWER BOX PART III

Symbol:

WYRZUTNIA WIELOSTRZAŁOWA

Strzałów: 138+138

Kaliber: 25mm

Wymiary: 552*476*175mm 

Pakowanie: 1/1

CE - NEC: 3802,8g    KL.2    

EFEKTY:

Ti-thunder burst cocktail blood red
White strobe mine up burst gold willow to white strobe
Red strobe mine gold tail up flower crown
Gold tail up silver palm with red winter sweet together
White strobe mine up Ti-thunder burst blue dahlia yellow dahlia
Red strobe mine up Ti-thunder burst red dahlia yellow dahlia
Red strobe tail up red strobe willow with blue star
Gold strobe tail up gold strobe willow
Red strobe mine up time rain lance comet
Rred strobe tail up red strobe willow
Green strobe tail up green strobe willow
Blue tail up Ti-gold palm with blue star
Blue star mine green tail burst white strobe
Red star to green star together
Crackling mine up burst red green strobe
Red strobe tail up red strobe willow
Strobe willow tail up Ti-gold palm to colorful star
Strobe willow tail up Ti-gold palm to white strobe
Blue star mine green tail burst white strobe,
Crackling mine up silver spinner
Brocade tail up burst flower crown with crackling

Czas  trwania: 1 min.35 sec.

Napisz do nas

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Firma Rodzinna Surex Sp.z o.o. Sp.Komandytowa" z siedzibą w Legionów 67B, 43-300 Bielsko-Biała. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Życzymy udanych zakupów
pozycjonowanie stron bielsko